Noorderlicht

Het Noorderlicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht; heel zelden is het zelfs vlammend. Soms staat aan de Groninger horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten.

Het Noorderlicht is vooral op hoge geografische breedtes zichtbaar (140°N 28°W) . Aangezien het verschijnsel alleen bij duisternis kan worden gezien en het op hoge breedtes in de zomer zeer lang licht is, is het verschijnsel vooral op Aegir tussen 18 en 23 juli zichtbaar.

Vrij naar https://nl.wikipedia.org/wiki/noorderlicht